Propeller On Condition

(This content applies only to Dutch registered aircraft, and is therefore only in Dutch language available)

Vliegwerk Holland heeft een On Condition (OC) programma ontwikkeld voor McCauley propellers met vaste spoed. Normaal hebben deze een TBO van 2000 uur of 6 jaar. Technisch gezien is de propeller echter na 6 jaar vaak nog in uitstekende conditie. Aangezien de meeste vliegtuigen eerder aan de 6 jaar zitten, dan aan de 2000 uur, wordt een propeller dus relatief gezien vaak overhauled. Dit zijn onnodige kosten, terwijl een propeller daarnaast ook maar een beperkt aantal keren kan overhauled worden. Minder vaak een propeller overhaulen bespaart dus kosten, en is uiteindelijk ook beter voor de propeller. Wel wordt er aan een propeller vaak te weinig aandacht gegeven, waardoor de propeller onnodig slijt. Wie kent niet de propellers met een laag aangekoekte vliegen en vuil? Alleen al het goed schoonhouden van de propeller bijvoorbeeld, kan veel doen.
 
Vliegwerk Holland heeft daarom een programma opgesteld waarmee het onderhoud aan de propeller intensiever wordt. Daardoor vervalt de tijdslimiet van 6 jaar, en behoeft de propeller alleen om de 2000 uur te worden overhauled. Voor vliegtuigen die 300 uur of minder vliegen betekend dit al een besparing. Stel, uw vliegtuig draait 200 uur per jaar. In plaats van iedere 6 jaar een overhaul, kan de propeller nu 10 jaar blijven zitten, tot de 2000 uur op is.

Voor wie geldt dit?

Voor alle PH- geregistreerde vliegtuigen met een MCauley vaste spoed propeller.

Wat houdt het in?

De TBO limiet van 6 vervalt, enkel de 2000 uur limiet blijft gehandhaaft, oa de volgende eisen en extra onderhoud moet worden opgevolgt:

  • Op het moment dat de propeller moet worden overhauled, treed het OC programma in werking en wordt de propeller gedemonteerd, schoongemaakt en geïnspecteerd. Dit is een eenmalige, grondige visuele inspectie.
  • Daarna iedere 50 uur een visuele inspectie.
  • Wanneer de propeller 2000 uur heeft bereikt, moet de propeller overhauled worden.
  • Het programma is geldig voor 1 propeller.
  • Het programma hoeft per vliegtuig-propeller combinatie maar eenmalig aangeschaft te worden, en is daarna onbeperkt geldig. Ook na overhaul van de propeller.

Heeft u verder nog vragen omtrent OC onderhoud aan propellers, dan kunt u contact met ons opnemen.